Privacy
Vores vilkår og betingelser er lavet udelukkende på baggrund af vores vilkår og betingelser. Eventuelle afvigende om købs Vi anerkender ikke. Performance til alle gensidigt fra leveringen transaktion, som resulterer passiver og eneste værneting er udelukkende Leng. Kontrakten er bindende og gældende, og den retlige ugyldighed af dele af dens vilkår, de resterende dele. Den skal derefter erstatte de ugyldige dele af de juridiske vilkår og betingelser. Vi viser, at vi gemmer data fra forretningsforbindelsen i forbindelse realitetsbehandling af BDSG og hvis og når selskabet Creditrefom Isert KG (kun for misligholdelse)