Privacy
Våra villkor görs enbart på grundval av våra villkor. Eventuella avvikande om köps vi inte känner igen. Prestanda för alla ömsesidigt från leverans transaktionen resulterar skulder och ensam plats för behörigheten är uteslutande Leng. Avtalet förblir bindande och verkställbart och det rättsliga ogiltighet av delar av dess villkor, resterande delar. Den skall ersätta de ogiltiga delarna av de juridiska villkoren. Vi visar att vi lagrar data från affärsrelationen i samband med tillåtligheten av BDSG och om och när företaget Creditrefom Isert KG (endast för standardvärden).