Shipping & Returns
Kostnad för leverans av varor från / genom:
För insamling nej, annars till anskaffningsvärde DPD, lastbil eller KGT.
Tidpunkten för leverans av varor är den dag då fakturan eller följesedeln.
Synliga transportskador och brister ska rapporteras till den leverans personen vid leverans omgående och skriftligen inom 2 arbetsdagar.

I grund och botten, beräkningsbelastning baseras kostnad

Leverans av varor från KGT
är 0,23 € / beräknas netto från Kiel km.
BeNeLux € 11,40 Norwegen € 27,30
Dänemark € 13,60 Österreich € 12,60
Frankreich, Monaco € 16,38 Portugal € 27,02
Großbritannien € 18,20 Schweden € 18,20
Italien € 18,20 Schweiz, Lichtenstein € 13,60
Irland
€ 27,30 Spanien € 27,02

Exporten till EG:
Endast med förskottsbetalning, FCA Hamburg (Free överenskomna bärare), kostnader frakt till självkostnadspris, export till icke-EG-områdena företagsledning bara om ett åkeri i Hamburg eller flygplatsområdet, plus uppstått leveranskostnader. Ingen minimiorder, men en minsta beställningsmängd av en kartong måste upprätthållas för varje objekt för de flesta objekt.